Khóa cửa thẻ từ là loại khóa với chức năng mở cửa bằng thẻ từ kết hợp mật mã số. Một số mẫu còn có thêm chìa khóa cơ hoặc thể tích hợp thêm điều khiển từ xa.

Đặc điểm của khóa cửa thẻ từ

Với loại khóa cửa thẻ từ kết hợp mật mã, bạn có thể sử dụng bất kể chức năng nào để mở cửa. Các khóa thẻ từ mật mã đều có thẻ chính hãng đi kèm theo khóa hoặc bán thêm khi cần thiết.

Một số loại khóa cửa có thể sử dụng thẻ chung với thẻ của máy kiếm soát cửa, của thẻ đọc thang máy hoặc chung với thẻ của các hãng khóa khác. Chỉ cần đăng ký sử dụng thẻ với khóa là có thẻ mở được.